Các lưu ý khi tạo Tài khoản – Nhóm (Office 365 Education)

Các đơn vị khi sử dụng dịch vụ tạo tài khoản Giáo viên/Học sinh cũng như nhóm (lớp học) tại AZ Edu lưu ý cung cấp đầy đủ các thông tin sau bằng file Excel:

Danh sách Giáo viên/Học sinh

 • Mã định danh (bắt buộc)
 • Họ và tên (bắt buộc)
 • Số điện thoại di động (nên có để khi cần thiết có thể lấy lại mật khẩu qua mã OTP)
 • Địa chỉ email cá nhân (nên có để khi cần thiết có thể lấy lại mật khẩu qua mã OTP)
 • KHI TẠO TÀI KHOẢN (Để về sau dễ lọc & trợ giúp) (Mầu đỏ là bắt buộc)
  • Username (Tên người dùng): Theo quy cách tạo tài khoản ở dưới
  • First name (Tên): Có thể dùng công thức Excel để tách từ Tên hiển thị (=RIGHT([@[Tên hiển thị]],LEN([@[Tên hiển thị]])-LEN([@Họ])-1))
  • Last name (Họ): Có thể dùng FlashFill (Ctrl-E) trên Excel để tách từ Tên hiển thị
  • Display name (Tên hiển thị): Họ và tên Giáo viên/Học sinh
  • Job title (Chức vụ): Giáo viên hoặc Học sinh
  • Department (Bộ phận): Tương ứng với Lớp học
  • Office number (Số văn phòng): Ngày sinh
  • Office phone (Điện thoại văn phòng):
  • Mobile phone (Điện thoại di động): Số điện thoại di động
  • Fax (Fax): Giới tính
  • Alternate email address (Địa chỉ email thay thế): Địa chỉ email cá nhân
  • Address (Địa chỉ): Địa chỉ
  • City (Thành phố): Mã định danh
  • State or province (Tiểu bang hoặc tỉnh thành):
  • ZIP or postal code (): Dân tộc
  • Country or region (Quốc gia hoặc khu vực): Niên khóa

Phân công chuyên môn

 

Phân công chủ nhiệm

 

LƯU Ý: Tốt nhất nên export thông tin từ hệ thống quản lý ra file Excel


Quy cách tạo tài khoản có thể lựa chọn

 • Giáo viên/Học sinh
  1. Mã định danh
   • Ví dụ: Lê Trọng Khang có mã định danh 0150649517 → 0150649517@<tên miền nhà trường>
 • Giáo viên
  1. Số Căn cước công dân
   • Ví dụ: Nguyễn Minh Huy có số CCCD 038086007050 → 038086007050@<tên miền nhà trường>
  2. Họ và tên đầy đủ
   • Ví dụ: Đặng Chúc Anh → dangchucanh@<tên miền nhà trường>
  3. Họ và tên đầy đủ & Vị trí
   • Ví dụ: Trần Anh Quân dạy Vật lý → trananhquan.ly@<tên miền nhà trường>
  4. Tên & Họ, Đệm viết tắt
   • Ví dụ: Nguyễn Hoàng Yến → yennh@<tên miền nhà trường>
  5. Tên & Họ, Đệm viết tắt & Vị trí
   • Ví dụ: Phan Đức Anh dạy môn Toán → anhpd.toan@<tên miền nhà trường>
 • Học sinh
  1. Tên & Họ, Đệm viết tắt & Niên khóa
   • Ví dụ: Nguyễn Huy Hoàng khóa 20 → hoangnh.k20@<tên miền nhà trường>
  2. Tên đêm, tên & Ngày sinh
   • Ví dụ: Trịnh Khánh An ngày sinh 16/03/2015 → khanhan16032015@<tên miền nhà trường>

Quy cách tạo nhóm

 1. Lớp & Họ và tên GVCN
  • Tên hiển thị: ví dụ Lớp 6A1 (Nguyễn Thị Thúy)
  • Email nhóm: k20a1@<tên miền nhà trường>
  • Loại nhóm: Lớp học (EDU_Class)