26 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Ba 21, 2023

Hỗ trợ kỹ thuật

Cài đặt máy tính; mạng; ... Xây dựng Lab thực hành; ...

Tên miền & Hosting

Đăng ký tên miền & Lưu trữ Website trên Linux & Windows cho khách hàng

Xây dựng Website

Xây dựng Website theo yêu cầu khách hàng

e-Learning

Xây dựng bài giảng điện tử sử dụng Adobe Presenter hoặc iSpring Suite

Tư vấn giải pháp

Tư vấn triển khai các giảng pháp chuyển đổi số ứng dụng CNTT

TÊN MIỀN QUỐC TẾ / VIỆT NAM

Tên miền
.
.

Phí khởi tạo

Phí đăng ký/VAT

Duy trì hàng năm/VAT

Giấy chứng nhận tên miền lần đầu

.com
.
.

Miễn phí

299K/29.9K

299K/29.9K

.net
.
.

Miễn phí

319K/31.9K

319K/31.9K

.org
.
.

Miễn phí

339K/33.9K

339K/33.9K

.info
.
.

Miễn phí

446K/44.6K

446K/44.6K

.com.vn
.net.vn
.biz.vn

Miễn phí

650K/20K

350K

50K

.org.vn
.edu.vn
.địa_giới.vn

Miễn phí

470K/20K

250K/10K

50K

.vn
.
.

Miễn phí

750K/20K

450K

50K

.name
.
.

Miễn phí

80K

50K

50K

Tiếng_Việt
.
.

Miễn phí

40K

40K

50K

HOSTING LINUX / WINDOWS

Chi trả trực tiếp

Dung lượng SSD

Băng thông

Địa chỉ email

Tài khoản FTP

MySQL/MS-SQL

Sub Domain

Addon Domain

Đa phiên bản PHP (5.x – 8.x)

SSL (Let’s Encrypt)

CPU/RAM

Backup (hàng tuần)

Hợp đồng, xuất HĐ

500K

3Gb

Unlimited

Unlimited

Unlimited

2

Unlimited

 

1/512Mb

1.000K

1.000K

6Gb

Unlimited

Unlimited

Unlimited

4

Unlimited

1

1/1024Mb

1.500K

1.500K

9Gb

Unlimited

Unlimited

Unlimited

6

Unlimited

2

2/1024Mb

2.000K

2.000K

12Gb

Unlimited

Unlimited

Unlimited

8

Unlimited

3

2/2048Mb

2.500K

2.500K

15Gb

Unlimited

Unlimited

Unlimited

10

Unlimited

4

2/2048Mb

3.000K

3.000K

18Gb

Unlimited

Unlimited

Unlimited

12

Unlimited

5

4.000K

4.000K

21Gb

Unlimited

Unlimited

Unlimited

14

Unlimited

6

5.000K

5.000K

24Gb

Unlimited

Unlimited

Unlimited

14

Unlimited

7

6.000K

6.000K

27Gb

Unlimited

Unlimited

Unlimited

16

Unlimited

8

7.000K

7.000K

30Gb

Unlimited

Unlimited

Unlimited

18

Unlimited

9

8.000K

8.000K

40Gb

Unlimited

Unlimited

Unlimited

20

Unlimited

10

9.000K

9.000K

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

40

Unlimited

20

10.000K

Xem_thêm

 

XÂY DỰNG WEBSITE

Chi trả trực tiếp

WordPress mới nhất

Giao diện tiếng Việt

LiteSpeed Cache

Classic Editor

Tin bài có sẵn

Wordfence

Wordfence Login Security

Contact Form 7

Maintenance

Slider có sẵn

Smart Slider 3 cơ bản

Yoast SEO cơ bản

WP User Avatar

Contact Us all-in-one button

Trang dựng sẵn

Enlighter – Customizable Syntax Highlighter

ATP Call Now

Google Map

Newpaper v10.3.7

Sản phẩm có sẵn

WooCommerce

SSL cơ bản

Số lượng sản phẩm hiển thị

Dàn trang sản phẩm

Mầu sắc sản phẩm

Tuần hỗ trợ sau bàn giao

Hợp đồng, xuất HĐ

500K

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1.000K

1.000K

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2.000K

1.500K

15

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3.000K

2.000K

20

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3.500K

2.500K

25

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4.000K

3.000K

30

5

3

 

 

 

 

 

 

 

6

4.500K

3.500K

35

6

4

 

 

 

 

 

 

7

5.000K

4.000K

40

7

5

1

 

 

 

 

8

6.000K

4.500K

45

8

6

2

 

 

 

9

6.500K

5.000K

50

9

7

3

 

 

10

7.000K

5.500K

55

10

8

4

 

11

7.500K

6.000K

60

11

9

5

12

8.000K

Xem_thêm