Chương trình cho học sinh

Chương trình cho nhà trường

Chương trình cho doanh nghiệp

Đối tác của AZ Edu

Khách hàng của AZ Edu

Cảm nhận của khách hàng

Đây là chương trình hữu ích, các giảng viên tâm huyết, nhiệt tình. Thầy Nguyễn Ích Cường luôn giữ được lửa để giúp các học viên hoạt động vui vẻ và tích cực để đạt kết quả tốt nhất. Kết thúc khóa học mình sẽ cố gắng áp dụng Power BI trong công ty.

Nguyễn Lê Hoàng Tuấn / VNPT

Khóa học mang tính thực tiễn cao giúp mình hiểu rõ hơn về Microsoft Excel và ứng dụng trong báo cáo tổng hợp Dashboard với các biểu đồ biểu diễn dữ liệu trực quan. Tuy 3 ngày không dài lắm nhưng khóa học đã đem lại cho mình nhiều kiến thức.

Nguyễn Văn Hải / LG Innotek