Xóa và khôi phục nhóm Microsoft Teams

0
98

Một nhóm sau khi xóa khỏi Microsoft Teams có thể được khôi phục trong thời hạn 30 ngày

Để Xóa một nhóm trong Microsoft Teams chúng ta lựa chọn “” → “Delete the teams

Trước khi xóa bao giờ Microsoft cũng hỏi lại nên hãy đảm bảo rằng bạn thực sự muốn xóa nhóm bằng cách tick “I understand that everything will be deleted” rồi lựa chọn “Delete team

Nhóm đã bị xóa

Để khôi phục nhóm đã xóa

Chúng ta cần truy cập https://admin.microsoft.com đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “Teams và Nhóm” → “Nhóm đã xóa

Tìm kiếm và lựa chọn nhóm muốn khôi phục rồi ấn “Khôi phục nhóm

Nhóm đã được khôi phục

Chúng ta cũng có thể biết nhóm bị xóa vào thời gian nào và ai đã xóa nhóm.

Lưu ý: Thời gian khôi phục nhóm là 30 ngày kể từ khi xóa

Tham khảo: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/admin/create-groups/restore-deleted-group?redirectSourcePath=%252farticle%252fb7c66b59-657a-4e1a-8aa0-8163b1f4eb54&view=o365-worldwide

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây