Xóa người dùng Office 365 với PowerShell

0
128

Sử dụng hệ điều hành Windows 10, truy cập https://outlook.office365.com/ecp trên trình duyệt Internet Explorer

Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị toàn cầu (Global Administrator)

Với lần đầu tiên đăng nhập chọn Ngôn ngữ hiển thị, Múi giờ rồi ấn “Save

Kết nối “Hybrid” với Exchange Online thông qua PowerShell

Lựa chọn “Configure

Với lần đầu tiên lựa chọn “Install

Cài đặt Microsoft Exchange Online Powershell Module

Kết nối Connect-AzureAD

Điền thông tin tài khoản Quản trị toàn cầu (Global Administrator) rồi lựa chọn “Next

Nhập mật khẩu rồi lựa chọn “Sign In

Kết nối thành công

Để xóa thành viên khỏi Office 365 chúng ta sử dụng lệnh

Remove-AzureADUser -ObjectID <Tài khoản Office 365>

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây