Xây dựng chính sách cuộc họp riêng trong Teams

0
108

Để xây dựng riêng một chính sách cuộc họp trên Microsoft Teams (Ví dụ: Chỉ có một số tài khoản mới được tạo/lên lịch cuộc họp) chúng ta cần đăng nhập bằng tài khoản Quản trị vào trang Quản trị Teams tại địa chỉ https://admin.teams.microsoft.com và lựa chọn “Cuộc họp” → “Chính sách cuộc họp

Lựa chọn “Thêm

Đặt tên cho chính sách (Ví dụ:Tam Phuoc 1 Meeting Policy“) và bật các chức năng áp dụng cho chính sách này

Lựa chọn “Lưu

Lựa chọn chính sách mới tạo và lựa chọn “” → “Quản lý người dùng

Gán những người tương ứng với chính sách

Lựa chọn “Áp dụng

Thông báo chính sách được gán thành công

Quay lại phần “Chính sách chung (Mặc định cho toàn tổ chức)

Tắt hết các tủy chọn và lưu lại

Lúc này toàn bộ tổ chức chỉ trừ những người được phép gán theo chính sách ở trên mới có thể lên lịch còn lại sẽ không được phép lên lịch cuộc họp

Chúng ta có thể kiểm tra nhật ký hoạt động trên Microsoft Teams thông qua https://admin.teams.microsoft.com/activitylog

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây