Việt hóa nội dung các bài học Minecraft Education

0
94

Để Việt hóa nội dung các bài học (file .mcworld) chúng ta cần biết rằng cấu trúc file .mcworld là file nén .ZIP

Ví dụ để Việt hóa nội dung thử thách “Hòa bình với thiên nhiên” chúng ta cần truy cập https://education.minecraft.net và lựa chọn “GLOBAL BUILD CHALLENGE 2021: PEACE WITH NATURE

Lựa chọn “Download world

Lựa chọn “Show in folder

Đổi tên file .mcworld thành .zip

Trong trường hợp không được lựa chọn “View” → tick vào “File name extensions

Đổi tên 8049136518154011-UNESCO Build Challenge.mcworld thành “8049136518154011-UNESCO Build Challenge.zip

Xác nhận đổi tên file bằng cách lựa chọn “Yes

Click phải chuột và giải nén bằng cách lựa chọn “Extract All…

Lựa chọn “Extract

Click vào thư mục vừa giải nén và lựa chọn “resource_packs

Lựa chọn thư mục “rp0

Lựa chọn thư mục “texts

Mở file “language.json

File chưa có ngôn ngữ tiếng Việt

Thêm phần hỗ trợ cho tiếng Việt bằng cách thêm “, “vi_VN”

Đóng file và lưu lại bằng cách lựa chọn “Save

Tạo một file vn_VN.lang bằng cách “Copy” file mẫu từ en_US.lang

Đổi tên en_US – Copy.lang

Thành vi_VN.lang

Mở file vi_VN.lang ra và chỉnh sửa nội dung

Nội dung sau khi được chỉnh sửa

Quay trở lại thư mục chính lựa chọn tất cả và nén .zip bằng cách lựa chọn “Send to” → “Compressed (zipped) folder

Đổi tên file level.zip

Thành Unesco Build Challenge.zip

Đổi file Unesco Build Challenge.zip thành Unesco Build Challenge.mcworld và xác nhận bằng cách lựa chọn “Ok

Mở file mới đổi tên và chạy chúng ta có thể thấy giao diện tiếng Việt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây