NỘI DUNG KHÓA HỌC VBA EXCEL NÂNG CAO

1. Ôn tập Macro & VBA Cơ bản

1. Tổng quan về khóa đào tạo
2. Tóm tắt các bước xây dựng ứng dụng VBA Excel
3. Kiểm tra kiến thức Macro & VBA Cơ bản và chữa bài Test đầu khóa học

2. Mail Merge với VBA Excel

1. Mô phỏng ứng dụng Mail Merge dùng VBA Excel
2. Ứng dụng trộn Ảnh, Excel với Word
3. Mô tả yêu cầu bài toán ứng dụng giải quyết 1 bài toán cụ thể của doanh nghiệp

Title image box

Add an Introductory Description to make your audience curious by simply setting an Excerpt on this section

Title image box

Add an Introductory Description to make your audience curious by simply setting an Excerpt on this section

Liên hệ