Ủy quyền đối tác Microsoft

Quy cập https://admin.microsoft.com và đăng nhập bằng tài khoản Quản trị sau đó truy cập https://bit.ly/MPN2020ID và tick “Có, tôi ủy quyền …” rồi lựa chọn “Tôi ủy quyền

Tick “Có, tôi xác nhận …” và lựa chọn “Tôi ủy quyền

Lựa chọn “Chấp nhận & Ủy quyền

Xác nhận ủy quyền bằng cách lựa chọn “

Ủy quyền thành công

Với việc ủy quyền này nhà trường có thể mua các dịch vụ của Microsoft với giá ưu đãi và hỗ trợ tốt nhất từ các SCP