Ubuntu trên Microsoft Azure

0
112

Để dựng máy ảo Ubuntu 20.04 trên Microsoft Azure chúng ta cần truy cập https://portal.azure.com và đăng nhập bằng tài khoản của mình rồi lựa chọn “Next

Điền mật khẩu và lựa chọn “Sign in

Để thuận tiện cho về sau chúng ta có thể tick “Don’t show this again” và lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Create a resource

Lựa chọn “Ubuntu Server 20.04 LTS

Lựa chọn vị trí đặt Server, tùy chỉnh cấu hình hợp lý với nhu cầu sử dụng, …

Lưu ý: Với mỗi Region đặt VPS khác nhau chi phí sẽ khác nhau vì vậy chúng ta cần lựa chọn tối ưu cho nhu cầu của mình

Và chúng ta có thể lựa chọn “SSH Public Key” hoặc sử dụng “Password” (Ví dụ: SSH Public Key) sau đó lựa chọn “Review + Create

Lựa chọn “Create

Lựa chọn “Download private key and create resource

Lưu lại Public key để kết nối với Server về sau

Máy ảo được tạo

Hoàn tất triển khai máy ảo Ubuntu lựa chọn “Go to resource

Hoàn tất triển khai Ubuntu trên Microsoft Azure, chúng ta có thể kết nối SSH với Ubuntu thông qua PuTTY.

Chúng ta cũng có thể tạo máy ảo với mật khẩu

LƯU Ý: Nếu luốn tạo máy ảo chạy WebServer chúng ta cần chọn HTTP (80) và HTTPS (443) rồi lựa chọn “Next: Disk >

Lựa chọn “Next: Networking >

Lựa chọn “Next: Management >

Lựa chọn “Next: Advanced >

Lựa chọn “Next: Tags >

Lựa chọn “Next: Review + Create >

Lựa chọn “Create

Máy ảo Unbuntu đã được tạo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây