Trình duyệt Google Chrome

0
83

Trình duyệt Google Chrome là trình duyệt khá quen thuộc với nhiều người sử dụng. Để cài đặt Google Chrome chúng ta sử dụng trình duyệt bất kỳ truy cập https://www.google.com/chrome/fast-and-secure và lựa chọn “Download Chrome” để tải bộ cài về cài đặt

Lựa chọn “Yes”

Ngay khi cài đặt thành công chúng ta lưu ý truy cập chrome://extensions để cài thêm Add-in

Lựa chọn “Extensions

Lựa chọn “Open Chrome Web Store

Tìm kiếm Add-in “One Tab

Lựa chọn ứng dụng “One Tab”

Lựa chọn “Add to Chrome

Lựa chọn “Add extension

Hoàn tất thêm Add-in → Đóng (X)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây