Email Notification for Google Forms cho phép gửi email đến một địa chỉ cụ thể mỗi khi có người Submit một Forms. Để cài đặt chúng ta truy cập https://gsuite.google.com/marketplace và tìm kiếm với từ khóa Email Notification for Google Forms và lựa chọn “CÀI ĐẶT

Lựa chọn “TIẾP TỤC

Lựa chọn tài khoản Gmail

Nếu tài khoản của bạn sử dụng bảo vệ 2 lớp bạn cần ấn “GỬI” để nhận mã xác thực OTP

Xau khi nhập mã xác minh “Cho phép” Google gửi thông tin tự động

Để sử dụng Email Notification for Google Forms bạn cần truy cập https://forms.google.com và lựa chọn Biểu mẫu tương ứng cần cài đặt

Lựa chọn … và di chuyển đến phần “Tiện ích bổ sung

Lựa chọn tiện ích “Email Notification for Google Forms

Lựa chọn “Enable Notifications

Cập nhật múi giờ và định dạng ngày tháng hiển thị sau đó click “UPDATE

Lựa chọn “ADD NEW RULE

Đặt tên Rule (Ví dụ: Order iBeauty Clothing) và email (Ví dụ: quachbinhf@gmail.com) sẽ nhận mỗi khi Submit Forms

Xác định email phản hồi khi click Reply

Cho phép tạo file PDF sau đó click “SAVE RULE

Hoàn tất cài đặt Email Notification for Google Forms