Thiết lập giao diện NewPaper

0
95

Theme NewPaper là một trong số những Theme thông dụng với WordPress. Sau khi tải về và upload lên Host

<>

Lựa chọn “Giao diện” → “Giao diện

Tại giao diện Theme NewPaper lựa chọn “Kích hoạt

Lựa chọn “Install/Active Plugins

Lựa chọn “Plugins

Tại tagDiv Newsletter lựa chọn “Install

Lựa chọn “Return to tagDiv plugins panel

Lựa chọn “Active

Lựa chọn “Plugin” → “Plugin đã cài đặt

Các Plugins nên được cập nhật → Lựa chọn “nâng cấp ngay

Chúng ta cũng nên “Bật cập nhật tự động” để khi có bản cập nhật Plugin sẽ tự động nâng cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây