Thêm thành viên vào Teams với PowerShell

0
160

Hệ điều hành Windows 10, mở PowerShell trên máy tính với quyền Administrator

Lựa chọn “Yes

Cài đặt Install-Module -Name MicrosoftTeams -RequiredVersion 0.9.3

Nhập “Y” và ấn Enter

Truy cập https://outlook.office365.com/ecp trên trình duyệt Internet Explorer

Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị toàn cầu (Global Administrator)

Với lần đầu tiên đăng nhập chọn Ngôn ngữ hiển thị, Múi giờ rồi ấn “Save

Kết nối “Hybrid” với Exchange Online thông qua PowerShell

Lựa chọn “Configure

Với lần đầu tiên lựa chọn “Install

Cài đặt Microsoft Exchange Online Powershell Module

Kết nối Connect-MicrosoftTeams

Điền thông tin tài khoản Quản trị toàn cầu (Global Administrator) rồi lựa chọn “Next

Nhập mật khẩu rồi lựa chọn “Sign In

Kết nối thành công

Thêm thành viên vào trong Teams với vai trò là Chủ sở hữu chúng ta sử dụng lệnh

Add-TeamUser -GroupId <Group id> -User “<Tài khoản Office 365>” -Role Owner

Chúng ta quay vào Microsoft Teams sẽ thấy thành viên đó là Chủ sở hữu của nhóm

Nếu chúng ta chỉ muốn thêm thành viên sử dụng lệnh sau

Add-TeamUser -GroupId <Group id> -User “<Tài khoản Office 365>”

Chúng ta quay vào Microsoft Teams sẽ thấy tài khoản đó là thành viên của nhóm

Các thầy/cô có thể áp dụng lệnh Powershell này để thêm Giáo viên/Học sinh hàng loạt vào Teams

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây