Thêm CSDL MySQL với DirectAdmin

0
93

Truy cập Hosting có DirectAdmin với tài khoản được cấp và lựa chọn “Sign in to Account

Lựa chọn “MySQL Management

Lựa chọn “Create new Database

Đặt tên Cơ sở dữ liệu (Database name) và Tên truy cập CSDL. Đối với mật khẩu nên lựa chọn “Random” để tạo mật khẩu có độ bảo mật tốt nhất

Lựa chọn “Create

Ghi lại thông tin CSDL, Host, Tên đăng nhập và mật khẩu để phục vụ xây dựng Website

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây