Thêm CSDL MySQL với cPanel

0
93

Truy cập Hosting có cPanel với tài khoản được cấp và lựa chọn “Log in

Lựa chọn “MySQL Databases

Đặt tên CSDL và lựa chọn “Create Database

CSDL được tạo thành công lựa chọn “Go Back

Thêm tài khoản truy cập CSDL bằng cách đặt tên và nhập mật khẩu sau đó lựa chọn “Create”

Để mật khẩu đủ mạnh và bảo mật chúng ta có thể sử dụng tính năng “Password Generator

Tick “I have copied this password in a safe place” rồi lựa chọn “Use Password

Lựa chọn “Create User

Tạo thành công tài khoản sử dụng CSDL, lựa chọn “Go Back

Để gán tài khoản người dùng với CSDL chúng ta chọn User và CSDL tương ứng rồi lựa chọn “Add

Tick “All Privileges” rồi lựa chọn “Make Changes

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây