Thay đổi thông tin Liên hệ NukeViet

0
63

Để thay đổi thông tin liên hệ chúng ta cần đăng nhập bằng tài khoản Quản trị

Lựa chọn “Quản lý giao diện” → “Quản lý Block

Lựa chọn “Sửa” tại mục “COMPANY INFO

Cập nhật thông tin liên hệ

Đối với Google MAP chúng ta cần truy cập https://map.google.com và tìm kiếm giá trị cần đưa lên site sau đó lựa chọn “Share

Lựa chọn “Embed a map

Lựa chọn “Copy HTML

Dán ra NotePad và Copy đoạn giá trị từ pd= đến dấu ” gần nhất

Dán vào thay thế giá trị tại Google MAP

Kéo xuống dưới và lựa chọn “Cập nhật

Thông tin liên hệ đã được cập nhật

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây