Thay đổi Logo trên NukeViet

0
61

Sau khi cài đặt NukeViet mặc định Logo và biểu tượng của website sẽ là NukeViet.

Để thay đổi Logo và biểu tượng site chúng ta cần truy cập http://<domain>.edu.vn/admin và đăng nhập bằng tài khoản Quản trị

Lựa chọn “Quản lý site

Lựa chọn “Cấu hình” → “Cấu hình site

Tại đây chúng ta có thể thay đổi “Mô tả site“, “Chọn hình ảnh” để thay đổi Logo site hay biểu tượng site

Lựa chọn “Kiểu Upload” → “Upload từ máy tính

Click đúp vào ảnh vừa Upload để chèn vào site

Chúng ta có thể sử dụng chung ảnh cho Logo và biểu tượng site bằng cách copy/paste giá trị

Kéo xuống dưới và lựa chọn “Lưu cấu hình

Bây giờ khi quay trở lại http://<domain>.edu.vn/admin chúng ta đã thấy có Logo của site

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây