Tạo một cuộc họp/đào tạo trong Microsoft Teams

0
141

Trong Microsoft Teams lựa chọn “Calendar” → “New Meeting” hoặc click vào khung thời gian bắt đầu

Lựa chọn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc

Điền thông tin chủ đề cuộc họp/đào tạo, người tham dự (bước này không bắt buộc)

Thêm kênh cho cuộc họp/đào tạo (bắt buộc)

Nhập nội dung mục đích cuộc họp/đào tạo rồi ấn nút “Send

Ngay sau khi gửi học sinh và giáo viên sẽ nhận được email và đến buổi học học sinh/giáo viên chỉ cần click vào “Join Microsoft Teams Meeting” và có thể tham gia cuộc họp/đào tạo trực tuyến

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây