Tài khoản Doanh nghiệp tại TPBANK

0
122

Để đăng ký tài khoản Doanh nghiệp, Công ty cần có các hồ sơ sau:

 

Doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng Internet Banking với 2 tài khoản truy cập cho Giám đốc và Kế toán trưởng (kế toán trưởng sẽ tạo lệnh chi và Giám đốc có tránh nhiệm duyệt chi)

Thông tin truy cập Internet Banking sẽ được gửi đến email đã đăng ký với ngân hàng của Giám đốc và Kế toán trưởng

Người dùng cần cài đặt ứng dụng TPBANK eToken BIZ và TPBank Biz để giao dịch qua điện thoại

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây