Robotics với ứng dụng GaraSTEM

GaraSTEM là ứng dụng cho phép lập trình điều khiển Robot.

Để cài đặt Gara STEM trên điện thoại chúng ta cần truy cập kho ứng dụng “CH Play” hoặc “App Store

Tìm kiếm ứng dụng “Gara STEM” và lựa chọn “Cài đặt

Lựa chọn “Mở