Refind Microsoft Teams trên FireFox

0
115

Refind Microsoft Teams là Add-in cho phép thêm nhiều thành viên (Học sinh) một lúc vào nhóm Microsoft Teams. Sau khi cài đặt Mozilla FireFox chúng ta mở trình duyệt tìm kiếm “Refind Microsoft Teams” và lựa chọn như hình dưới

Lựa chọn “Thêm vào FireFox

Lựa chọn “Add

Tick “Alow this extension to run in Private Windows” và lựa chọn “Okay

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây