Quản trị Office 365 với ứng dụng Microsoft Office 365 Admin

0
104

Ứng dụng Microsoft Office 365 Admin trên điện thoại cho phép Quản trị viên hỗ trợ từ bất kỳ đâu có Internet.

Để cài đặt Microsoft Office 365 Admin trên điện thoại chúng ta cần truy cập kho ứng dụng “CH Play” hoặc “App Store

Tìm kiếm ứng dụng “Microsoft Office 365 Admin” và lựa chọn “Cài đặt

Lựa chọn “Mở

Điền thông tin tài khoản Quản trị và lựa chọn “Tiếp theo

Do Microsoft Office 365 Admin kết nối thông qua web nên cần đồng ý “…” và lựa chọn “Chấp thuận và tiếp tục

Lựa chọn “Tiếp theo

Điền mật khẩu tài khoản Quản trị và lựa chọn “Đăng nhập

Trung tâm quản trị Office 365 trên điện thoại

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây