Nhúng dự án Scratch vào Website như thế nào?

0
107

Có hai cách để nhúng dự án Scratch vào Website

Cách 1:

Nếu Website của bạn hỗ trợ nhúng (Embed) mã HTML iframe chúng ta có thể sao chép đoạn mã sau và thay thế PROJECTIDHERE bằng mã ID dự án của mình rồi nhúng vào Website

<iframe allowtransparency="true" width="485" height="402" src="https://scratch.mit.edu/projects/embed/PROJECTIDHERE/?autostart=true" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây