Minecraft Note Block Studio

0
120

Để cài đặt Minecraft Note Block Studio chúng ta truy cập https://bit.ly/MNoteBlock từ trình duyệt web

Lựa chọn “Download” tải file về và cài đặt

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Next

Lựa chọn “Next

Tick “Create a desktop shortcut” và lựa chọn “Next

Lựa chọn “Install

Lựa chọn “Finish

Chúng ta có thể lựa chọn cập nhật bản mới nhất của Minecraft Note Block Studio hoặc không

Để có thể biến một bản nhạc đưa vào Minecraft chúng ta cần tìm kiếm file nhạc .MIDI (Ví dụ bài hát Happy New Year)

Lựa chọn file .MIDI và tải về

Lựa chọn “Load a song

Trỏ đến file vừa tải về và lựa chọn “Open

Lựa chọn “Import

File tải về thường có một số trường độ, âm độ không phù hợp khi đưa vào Minecraft nên chúng ta lựa chọn “Not compatible

Sửa lỗi bằng cách lựa chọn “Fix …

Sau khi sửa lỗi xong lựa chọn “Ok

Chúng ta có thể lựa chọn “Play” để nghe nhạc

Âm nhạc được mô phỏng như trên Minecraft

Để Export file chúng ta lựa chọn “File” –> “Export as Schematik…

Lựa chọn “Blocks

Lựa chọn “Export

Đặt tên file muốn lưu rồi lựa chọn “Save

Export thành công lựa chọn “Ok

Chúng ta có thể tải các file MIDI từ địa chỉ https://bitmidi.com

Các file MIDI bài hát tiếng Việt có thể tải từ địa chỉ https://bit.ly/AZEduMIDI

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây