26 C
Hanoi
Thứ Ba, Tháng Ba 21, 2023

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH "HELLO LEVEL" LỚP 4 & 5

1. Làm quen với Minecraft

* Khởi tạo thế giới
* Điểm và tọa độ trong Minecraft
* Kết nối với giáo viên thông qua radmin/hamachi
* Block đầu tiên

2. Các số có 6 chữ số

* Phân lớp đơn vị, chục, trăm, ngàn, triệu, tỷ
* Lệnh /time set trong Minecraft
* Bảng đơn vị đo khối lượng (gam, kg, yến, tạ, tấn)

3. Toán học trong Minecraft

* Đơn vị đo thời gian (giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm, thập kỷ, thế kỷ, thiên niên kỷ
* Phép cộng và phép trừ
* Tính chất giao hoán/kết hợp của phép cộng

4. Điểm và đường thẳng

* Lệnh /weather trong Minecraft
* Hai đường thẳng vuông góc và song song với nhau
* Vẽ đường thẳng song song và vuông góc trên Minecraft

5. Hình có 4 góc vuông

* Hình vuông và hình chữ nhật
* Lệnh /fill trong Minecraft
* Tính chất của phép nhân
* Export và Import thế giới trong Minecraft

6. Phòng học của em

* Đơn vị đo chiều dài (mm, cm, dm, m, km)
* Đơn vị đo diện tích và tính diện tích phòng học của em
* Xây dựng phòng học với lệnh /fill trong Minecraft

7. Khắc nhập khắc xuất

* Phép chia và dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9
* Làm quen với Microsoft MakeCode
* Xây dựng phòng học của em bằng Code Builder

8. Phân số trong Minecraft

* Phân số, rút gọn phân số và phép chia phân số
* Phân số với bức tường nhiều mầu sắc
* Tứ giác lồi/lõm và các hình với tứ giác lồi

9. Phân số và cuộc sống

* Phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số
* Quy đồng và so sánh phân số
* Tính diện tích các hình tứ giác lồi

10. Tỉ số phần trăm, ngàn, ...

* Phân số và tỷ số phần trăm, ngàn, ...
* Bản đồ, cách sử dụng bản đồ và bảng tỷ lệ
* Xây dựng bản đồ trong Minecraft

11. Tam giác và diện tích

* Hình đi qua 3 điểm và các loại hình tam giác
* Tính diện tích mái nhà hình tam giác của em trên Minecraft
* Export/Import Code Builder

12. Hình tròn và đường tròn

* Sự khác nhau giữa hình tròn và đường tròn
* Xây dừng hình tròn với Code Builder
* Kìa một ngã tư đường phố (vòng xuyến với đường tròn)

13. Đơn vị đo thể tích

* Đơn vị đo thể tích (cm khối, dm khối, ...)
* Thể tích phòng học của em trong Minecraft
* So sánh hình hộp chữ nhật và hình lập phương

14. Hình trụ và hình tròn

* Mối quan hệ giữa hình trụ và hình tròn/đường tròn
* Vì sao Lầu năm góc không thất thủ (thăm quan mô hình Lầu năm góc trên Minecraft)
* Chùa 1 cột với Code Builder

15. Đường tròn và hình cầu

* Mối quan hệ giữa đường tròn và hình cầu
* Xây dựng hình cầu với Code Builder
* Từ hình tròn đến cầu vồng và cầu vồng với Code Builder

16. Cửa trong Minecraft

* Cửa và điều khiển đóng/mở cửa sắt
* Cửa với các loại Command Block trong Minecraft
* Cửa tự động với Sticky Piston, ...

17. Dự án cuối khóa

* Lớp học thân quen
* Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguyên vật liệu
* Thực hiện dự án
* Export dự án thành các file .mcworld; .mkcd; ...

18. Thuyết trình sản phẩm

* Import các file dự án
* Thuyết trình dự án
* Chứng nhận hoàn thành Hello Level
* Giới thiệu chương trình Start Level