Lỗi 43881 khi đăng ký Office 365

Lỗi 43881 sẽ khiến cho giấy phép License dùng thử Office 365 không load lên được.

Để có thể phê duyệt Office 365 Education chúng ta cần đăng ký ít nhất một sản phẩm của Microsoft bằng cách truy cập https://admin.microsoft.com bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “Thanh toán” → “Mua dịch vụ

 

Lưu ý: Nếu gặp lỗi sau chúng ta cần Ủy quyền cho đối tác của Microsoft hỗ trợ