Lập trình Visual Basic for Application – VBA

0
25

 

 • Trực tuyến qua Microsoft Teams:
  • Online 1-1: 16.000.000 vnđ/học viên/khóa
  • Online 1-10: 3.000.000 vnđ/học viên/khóa
  • Online 1-20: 2.500.000 vnđ/học viên/khóa
 • Trực tiếp tại các cơ sở của AZ Edu
  • Offline 1-10: 4.000.000 vnđ/học viên/khóa
  • Offline 1-20: 3.500.000 vnđ/học viên/khóa
  • Offline 1-30 (có trợ giảng):  2.800.000/học viên/khóa