Lập trình Scratch là một công cụ lập trình phổ thông dành riêng cho trẻ em ở độ tuổi từ 7 – 13 tuổi được nghiên cứu và phát triển bởi nhóm Lifelong Kindergarten thuộc trung tâm Media Lab của viện công nghệ Massachusetts – MIT, Hòa Kỳ.

Khóa học Chế tạo và Lập trình điều khiển Robotics dành cho trẻ em giúp học sinh làm quen với một số thiết bị phần cứng để lắp ráp, chế tạo robot và lập trình điều khiển chúng, giúp các em hiểu và sử dụng các cảm biến, thiết bị điện tử bằng cách làm một sản phẩm tự động hóa thật qua phần mềm Scratch.

NỘI DUNG LẬP TRÌNH HELLO ROBOT

1. Làm quen với Robot

1. Robot là gì và điểm quan trọng nhất của Robot (Giới thiệu Bộ não Robot)
2. Cách Robot có thể hoạt động (Các chế độ hoạt động của Robot)
3. Cài đặt Phần mềm và Ứng dụng Lập trình Robot

2. Robot đầu tiên

1. Lắp ráp Robot đầu tiên
2. Giải thích cách Robot hoạt động (Đi thẳng, Rẽ trái, Rẽ phải)
3. Điều khiển Robot qua Bluetooth với Ứng dụng trên Điện thoại

3. Động cơ thần tốc

1. Tìm hiểu động cơ DC
2. Tìm hiểu các câu lệnh điều khiển động cơ
3. Viết và Nạp chương trình điều khiển Động cơ cho Robot

4. Con mắt của Dơi

1. Tìm hiểu Cảm biến Siêu âm
2. Nguyên lý hoạt động và Các câu lệnh liên quan
3. Viết và Nạp chương trình sử dụng Cảm biến Siêu âm kết hợp điều khiển Động cơ

5. Ánh sáng thần kỳ

1. Tìm hiểu cảm biến dò đường
2. Nguyên lý hoạt động và Các câu lệnh liên quan
3. Viết và Nạp chương trình sử dụng Cảm biến Dò đường đi theo vạch đen/trắng

6. Thoát khỏi mê cung

1. Nguyên lý hoạt động Cặp Cảm biến dò đường đôi
2. Viết và Nạp chương trình Thoát khỏi mê cung
3. Viết và Nạp chương trình kết hợp Cảm biến dò đường và Cảm biến siêu âm

7. Tay trái và Tay phải

1. Tìm hiểu Động cơ Servo
2. Tìm hiểu các câu lệnh điều khiển Động cơ Servo
3. Viết và Nạp chương trình điều khiển Động cơ Servo

8. Thiết lập điều khiển IR

1. Giới thiệu và Tìm hiểu điều khiển IR
2. Thiết lập kênh và lập trình với tay cầm điều khiển
3. Viết và Nạp chương trình điều khiển Robot qua điều khiển IR

9. Đấu trường không gian

1. Giới thiệu bài tập nhóm (bảo vệ Bóng và Trâm nổ bóng đối thủ)
2. Viết và Nạp chương trình kết hợp điều khiển Động cơ DC/Servo; Tay cầm IR
3. Xây dựng kế hoạch lắp ráp Robot

10. Dự án đầu tiên

1. Lắp ráp Robot theo kế hoạch đã xây dựng & nhận thiết bị
2. Thuyết trình giới thiệu công việc của cá nhân trong nhóm
3. Tự động và Thủ công

11. Robot tự hành

1. Lập trình điều khiển Robot tự động
2. Lập trình điều khiển Robot qua tay cầm IR
3. Thuyết trình giới thiệu bài tập nhóm

12. Tổng kết khóa Hello Robot

1. Ôn tập kiến thức & Thi đấu điều khiển Robot
2. Giới thiệu các khóa học tiếp theo (Robot Cơ bản)
3. Chứng nhận hoàn thành khóa học

Liên hệ