Kiểm tra ai đã xóa thành viên khỏi nhóm Microsoft Teams

0
130

Để kiểm tra ai đã xóa nhóm Microsoft Teams trong Office 365 chúng ta cần truy cập https://admin.microsoft.com và đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “Azure Active Directory

Bước 2: Lựa chọn “Azure Active Directory

Bước 3: Lựa chọn “Audit Logs

Bước 4: Chọn Category là “GroupManagement” và lựa chọn “Apply

Bước 5: Chọn Activity là “Remove member from group” và lựa chọn “Apply

Bước 6: Lựa chọn thành viên bị xóa khỏi nhóm để xem thông tin ai đã remove thành viên này

Thông tin hiển thị sẽ cho biết tài khoản nào đã xóa thành viên khỏi nhóm (Ví dụ: doanmanhhieu@thptxuanmai.edu.vn) lúc nào (Ví dụ: 14/09/2021 03:33PM)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây