Kiểm tra ai đã xóa nhóm Microsoft Teams

0
186

Để kiểm tra ai đã xóa nhóm Microsoft Teams trong Office 365 chúng ta cần truy cập https://admin.microsoft.com và đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “Azure Active Directory

Bước 2: Lựa chọn “Azure Active Directory

Bước 3: Lựa chọn “Audit Logs

Bước 4: Chọn Category là “GroupManagement” và lựa chọn “Apply

Bước 5: Chọn Activity là “Delete group” và lựa chọn “Apply

Lưu ý: Có “Delete group” và “Delete Group” chúng ta lựa chọn Delete group có chữ g viết thường

Bước 6: Lựa chọn nhóm muốn xem thông tin

Thông tin hiển thị sẽ cho biết tài khoản nào đã xóa nhóm (Ví dụ: vuhoangbach2008A4@c2phuongliet.edu.vn) lúc nào (Ví dụ: 01/08/2021 09:37PM)

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây