Hộp thư chung trong Office 365

0
96

Để thiết lập hộp thư dùng chung trong Office 365 chúng ta có nhiều cách

Cách 1:

Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị lựa chọn “Teams & Nhóm” → “Hộp thư chung

Lựa chọn “Thêm hộp thư chung

Điền tên hộp thư và địa chỉ email chung rồi lựa chọn “Lưu thay đổi

Lựa chọn “Thêm thành viên vào hộp thư chung của bạn

Lựa chọn “Thêm thành viên

Lựa chọn thành viên và click “Thêm

Các thành viên đã được thêm vào hộp thư dùng chung như vậy về sau thay vì phải gửi email đến từng người chúng ta chỉ cần gửi vào email dùng chung là tất cả mọi thành viên đều nhận được

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây