Gỡ mật khẩu bảo vệ VBA Excel

0
23

Bạn có 1 VBA trong Excel có đặt mật khẩu, nhưng bạn quên đó là gì. Sau đây là cách để bạn gỡ bỏ mật khẩu VBA đó bằng cách tải về trình 1 soạn thảo Hex Editor nào đó mà bạn biết. Ví dụ XVI32 (http://www.chmaas.handshake.de/delphi/freeware/xvi32/xvi32.htm) và lựa chọn “Download

Tải về bản mới nhất

Hoặc có thể tải về từ https://az.edu.vn/setups/xvi32.zip rồi giải nén bằng cách click phải chuột chọn “Extract All…

Lựa chọn “Extract

Chạy file XVI32.exe (“Run as administrator“)

Lựa chọn “Yes

Lưu ý: Nếu là file .XLSX thì Save As về .XLS trước, vì nếu không phải file .XLS thì sẽ không tìm được DPB

Mở file .XLS có chứa mã VBA và Lựa chọn Search → Find hoặc Ctrl-F

Tìm kiếm với từ khóa DPB

Thay DPB thành DPX và Lưu lại

Dùng chương trình Excel để mở file vừa chỉnh sửa và lựa chọn “Enable Content

Lựa chọn “Yes

Lựa chọn “Ok

Ấn Alt-F11 để mở cửa sổ VBE (Visual Basic Editor) và lựa chọn “Ok”, file Excel có bao nhiêu Module chúng ta sẽ cần xác nhận “Ok” ngần đó lần cho đến lúc mở được VBA

Làm thế nào để xem code VBA khi gặp lỗi Unexpected Error (40230) chúng ta xem thêm bài Xuất và Nhập code VBA giữa các file Excel

Đăng ký ngay Khóa học VBA Cơ bản đến Nâng cao để Ứng dụng hiệu quả Macro & VBA trong nâng cao hiệu xuất công việc