Gỡ bỏ Password bảo vệ vùng dữ liệu Excel

0
97

Trong quá trình làm việc với file Excel chúng ta thấy có một số Worksheet được bảo vệ

Để gỡ bỏ mật khẩu chúng ta cần biết Sheetcode của Worksheet đó bằng cách lựa chọn thẻ “Developer” → “Visual Basic” hoặc bấm tổ hợp phím “Alt – F11

Sheetcode của sheet “Build Steps” là “Sheet3

Click phải chuột tại file Excel cần gỡ mật khẩu bảo vệ sheet và lựa chọn “Rename” để đổi phần mở rộng từ .xlsx sang .zip

Trong trường hợp không đổi được phần mở rộng

Chúng ta cần mở “File Explorer” lựa chọn “View” → “Option

Tại thẻ “Folder Options” lựa chọn “View

Bỏ lựa chọn tại mục “Hide extensions for known files types” và ấn “Apply

Lúc này khi quay trở lại đổi tên file (Rename) chúng ta có thể đổi phần mở rộng file từ .xlsx sang .zip

Lựa chọn “Yes

Click phải chuột tại file .zip và lựa chọn “Extract All…

Lựa chọn “Extract

Lựa chọn thư mục “xl

Lựa chọn thư mục “worksheets

Click phải chuột tại file .xml có tên Sheetcode cần gỡ mật khẩu và lựa chọn “Open with” → “Notepad

Tìm kiếm với từ khóa “Protec” để xác định vị trí sheetProtection

Bôi đen bắt đầu từ dấu “<” ngay trước sheetProtection cho đến khi gặp dấu “>” gần nhất và lựa chọn “Edit” → “Cut

Đóng lại (X) và lưu file bằng cách lựa chọn “Save

Quay lại thư mục chính, chọn tất cả rồi click phải chuột lựa chọn “Send to” → “”

Đặt tên file thành .xlsx

Lựa chọn “Yes

Mở file Excel và lúc này chúng ta thấy file excel với worksheet “Build Steps” đã không còn bảo vệ bởi mật khẩu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây