Gia hạn Office 365 A3 dùng thử

0
99

Microsoft với mỗi gói đăng ký dùng thử cho phép gia hạn một lần với thời gian bằng đúng thời gian dùng thử ban đầu. Để gia hạn dùng thử các trường cần truy cập https://admin.microsoft.com bằng tài khoản Quản trị và lựa chọn “Thanh toán” → “Sản phẩm của bạn

Lựa chọn bản dùng thử đã hết hạn (Ví dụ: Microsoft 365 A3 for faculty Trial)

Lựa chọn “Mở rộng ngày kết thúc

Lựa chọn “Thêm phương thức thanh toán

Điền thông tin thanh toán và lựa chọn “Lưu

Lựa chọn “Gia hạn thời gian dùng thử

Thông báo cập nhật thời gian dùng thử thành công

Thời hạn dùng thử mới

Các đơn vị lưu ý trước thời gian hết hạn cần gán lại license cho các tài khoản đã được gán license dùng thử để tránh bị mất dữ liệu do quá hạn gây ra

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây