Gán/gỡ tài khoản Minecraft Education Edition

0
127

Để gán hoặc gỡ license tài khoản Minecraft Education Edition chúng ta cần đăng nhập Minecraft Education Store với tài khoản Office 365 Giáo dục và lựa chọn “Giấy phép khả dụng

Để Gỡ giấy phép đã gán trước đó

Bước 1: Chúng ta lựa chọn “” → “Xác nhận lại giấy phép

Bước 2: Lựa chọn “Thu hồi giấy phép

Để Gán giấy phép cho người dùng mới

Bước 1: Từ danh sách quản lý tài khoản chúng ta lựa chọn “Gán cho Người dùng

Bước 2: Điền tài khoản Office 365 muốn gán license

Bước 3: Xác nhận tài khoản muốn gán license

Bước 4: Lựa chọn “Gán

Bước 5: Lựa chọn “Đóng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây