Dựng Server Java Minecraft 1.12.2

0
144

Để có thể chạy được Minecraft Java 1.12.2 trước đó chúng ta cần cài đặt Java và truy cập https://bit.ly/MJa1122 trên trình duyệt web

Lựa chọn “Download

Giải nén file vừa tải về và chạy file “.bat

Lựa chọn “More Info

Lựa chọn “Run anyway

Tick “Private networks, such as my home or work network” rồi lựa chọn “Allow access

Để biết địa chỉ IP của Minecraft Server chúng ta sử dụng lệnh ping và ghi lại giá trị IPv4 (Ví dụ: 192.168.126.155)

Để chỉnh sửa và biết giá trị cổng kết nối server chúng ta lựa chọn file “server.properties

Lựa chọn “More apps

Xác định mở bẳng “Notepad” và lựa chọn “Ok

Giá trị cổng kết nối server là 25566

Lúc này chúng ta chỉ cần mở Minecraft Java và kết nối với Server 192.168.126.155:25566

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây