Đưa biểu tượng This PC, Control Panel, … ra ngoài màn hình Desktop

0
95

Để đưa các biểu tượng This PC, Control Panel, Network, … ra ngoài màn hình để thuận tiện sử dụng từ Desktop chúng ta click phải chuột lựa chọn “Personalize

Lựa chọn “Themes

Lựa chọn “Desktop and icon settings”

Tick vào những biểu tượng muốn đưa ra ngoài màn hình Desktop và lựa chọn “Ok

Lựa chọn Close (X)

Màn hình Desktop sau khi đưa các biểu tượng ra ngoài

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây