Điều khiển máy tính với UltraView

0
106

Để cài đặt UltraView đầu tiên chúng ta cần truy cập https://ultraviewer.net/vi/download.html và lựa chọn “Download” tải bộ cài về và cài đặt

Bước 1: Lựa chọn “Yes

Bước 2: Lựa chọn “Next

Bước 3: Lựa chọn “Next

Bước 4: Lựa chọn “Next

Bước 5: Lựa chọn “Install

Bước 6: Lựa chọn “Finish

Chạy UltraView và sao chép (Copy) Your ID và Password để gửi đến người hỗ trợ cho mình

LƯU Ý: Sau khi hỗ trợ xong cần đóng (X) UltraView lại để tránh truy cập không mong muốn

Lựa chọn “Ok

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây