Day 1 Orientation Office 365 Education

0
161

Tổng quan về Office 365 Education

 • Giới thiệu về Office 365 Education A1, A3, A5
 • Sự khác biệt giữa các phiên bản Office 365 Education
 • Hướng dẫn đăng ký Offie 365 A1 Miễn phí cho nhà trường
 • Chuẩn bị hệ điều hành Windows 10

Dạy học thể kỷ XXI với Microsoft Teams

 • Tổng quan về ứng dụng đào tạo trực tuyến Microsoft Teams
  • Hướng dẫn cài đặt trên máy tính và điện thoại
  • Đổi ngôn ngữ hiển thị từ tiếng Anh sang tiếng Việt
 • Tạo nhóm trong Microsoft Teams
  • Các loại hình nhóm
   • Nhóm Lớp học
   • Nhóm Tổ chuyên môn
   • Nhóm Nhân viên
   • Nhóm Câu lạc bộ
  • Thêm/bỏ thành viên khỏi nhóm
   • Bao gồm cả các thành viên trong và ngoài tổ chức (cấu hình cho phép người ngoài tổ chức như thế nào)
   • Thêm nhiều thành viên một lúc với Add-in Refine Microsoft Teams
    • Google Chrome
    • Firefox
  • Quản lý nhóm
   • Gửi email cho cả nhóm
  • Thực hành tạo nhóm và các thao tác với nhóm trong Microsoft Teams
 • Tạo kênh trong Nhóm của Microsoft Teams
  • Kênh học tập các môn (kênh tiêu chuẩn)
  • Kênh trao đổi theo tổ/nhóm trong lớp (kênh riêng tư)
  • Thêm/loại bỏ thành viên khỏi kênh
  • Gửi email từ ngoài vào kênh
 • Lên lịch giảng dạy từ thời khóa biểu
  • Tùy chỉnh cài đặt buổi học trực tuyến
   • Cho phép/không cho phép học sinh ghi lại nội dung buổi học
  • Thực hành lên lịch công tác giảng dạy trực tuyến
 • Tổ chức dạy học trực tuyến với Microsoft Teams
  • Chia sẻ màn hình
  • Chia sẻ ứng dụng
  • Chia sẻ Powerpoint
  • Chia sẻ bảng trắng
  • Chia sẻ âm thanh hệ thống
  • Chia phòng con
 • Thực hành dạy học trực tuyến trên Microsoft Teams
 • Hỏi đáp thảo luận cuối buổi thứ nhất

Khảo sát và kiểm tra trực tuyến với Microsoft Forms

 • Tổng quan về Microsoft Forms
  • Giới thiệu về Microsoft Forms
  • Ứng dụng Microsoft Forms trong giáo dục
 • Tạo Biểu mẫu (khảo sát) với Microsoft Forms
  • Các loại câu hỏi khảo sát trong Microsoft Forms
   • Lựa chọn
   • Văn bản
   • Xếp loại
   • Ngày tháng
   • Thứ tự
   • Lưới
   • Tải lên (chỉ với những người trong tổ chức)
   • Phân mục
  • Thực hành tạo khảo sát trong Microsoft Forms
 • Tạo bài kiểm tra với Microsoft Forms
  • Các loại hình câu hỏi trong Microsoft Forms
   • Một phương án trả lời đúng
   • Nhiều phương án trả lời đúng
   • Điền vào chỗ trống
   • Sắp xếp thứ tự
  • Sắp xếp ngẫu nghiên phương án trả lời
  • Thực hành tạo bài kiểm tra trắc nghiệm trong Microsoft Forms
 • Phân nhánh câu hỏi trong Khảo sát/Bài kiểm tra
  • Xây dựng sơ đồ phân nhánh
  • Thực hành phân nhánh câu hỏi trong Khảo sát/Bài kiểm tra
 • Các thiết lập cần thiết với Khảo sát/Bài kiểm tra khi sử dụng Microsoft Forms
  • Đối tượng khảo sát/kiểm tra
   • Trong tổ chức
   • Ngoài tổ chức
   • Người cụ thể
  • Ngày bắt đầu/kết thúc khảo sát/kiểm tra
  • Tắt hiển thị kết quả tự động
  • Một phản hồi cho mỗi người
  • Sắp xếp ngẫu nhiên câu hỏi
  • Thông điệp cám ơn
 • Chia sẻ Khảo sát/Bài kiểm tra
  • Chia sẻ dưới dạng mẫu (chia sẻ cho đồng nghiệp)
  • Chia sẻ để cộng tác (cùng xây dựng bài kiểm tra)
 • Kiểm tra trong Microsoft Teams
  • Giao bài kiểm tra tự luận trong Microsoft Teams
  • Kiểm tra trắc nghiệm trong Microsoft Teams
  • Lên lịch Khảo sát/Kiểm tra trong Microsoft Teams
   • Đặt thời gian Bắt đầu/Kết thúc và Nộp muộn
  • Quản lý điểm và báo cáo kết quả trong Microsoft Teams
 • Các Add-in hay sử dụng trong Microsoft Teams
  • Insight
 • Các ứng dụng bổ trợ khi dùng Microsoft Teams
  • Ứng dụng Bảng trắng
  • Ứng dụng Droidcam
 • Hỏi đáp thảo luận cuối buổi thứ hai

Sổ tay lớp học với OneNote Class Notebook

 • Cài đặt ứng dụng OneNote trên máy tính và điện thoại
 • Tổng quan về OneNote trong Office 365 và ứng dụng OneNote trong Giáo dục
  • Sổ tay cá nhân (OneNote)
  • Sổ tay lớp học (Class Notebook)
  • Sổ tay tổ chuyên môn (PLC)
  • Sổ tay nhân viên (Staff Notebook)
 • Tạo sổ ghi chép lớp học trên Web
  • Đặt tên sổ ghi chép
  • Thêm Giáo viên/Học sinh vào sổ tay lớp học
  • Thiết lập không gian lớp học
 • Quản lý sổ tay lớp học
  • Chia sẻ sổ tay lớp học
  • Phân phối nội dung cho cá nhân/nhóm và cả lớp
 • Xây dựng sổ tay lớp học
  • Thực hành xây dựng Sổ tay lớp học
  • Thực hành xây dựng Sổ liên lạc điện tử
 • Xây dựng sổ tay chuyên môn
  • Thực hành xây dựng sổ tay Công tác chủ nhiệm
  • Thực hành xây dựng Sổ báo giảng
  • Thực hành xây dựng Sổ đầu bài

Quản lý file và thư mục với OneDrive

 • Giới hạn tối đa của OneDrive Education
 • Tổ chức và khai thác dữ liệu trên OneDrive
 • Ứng dụng OneDrive cho phép đồng bộ dữ liệu với Office 365
 • Thực hành chia sẻ làm việc cộng tác với OneDrive

Các ứng dụng khác của Office 365 trong giao dục

 • Gửi email chúc mừng sinh nhật tự động
 • Xin nghỉ phép
 • Quản lý/phê duyệt giáo án điện tử

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây