Đặt mật khẩu bảo vệ vùng dữ liệu Excel

0
65

Mặc định khi sử dụng tính năng “Protect Sheet” Excel sẽ bảo vệ toàn bộ các cell bằng mật khẩu.

Để bảo vệ một vùng dữ liệu (Range) hoặc một vài ô (Cell) chúng ta đầu tiên cần lựa chọn tất cả bằng cách click vào vị trí bên phải cột A và phía trên hàng thứ 1

Click phải chuột lựa chọn “Format Cell…

Lựa chọn “Protection

Bỏ lựa chọn tại ô “Locked” và ấn “Ok

Bôi đen lựa chọn vùng dữ liệu/ô cell muốn bảo vệ và click phải chuột chọn “Format Cell…

Lựa chọn tại ô “Locked” và ấn “Ok

Sau đó chọn “View” → “Protect Sheet” → Đặt mật khẩu bảo vệ và ấn “Ok

Nhập lại mật khẩu bảo vệ lần nữa và ấn “Ok

Lúc này khi click vào ô đã bảo vệ chúng ta nhận được thông báo và không thể chỉnh sửa được

Để có thể chỉnh sửa chúng ta lại vào “View” → “Unprotect Sheet” và nhập mật khẩu đã đặt trước đó rồi ấn “Ok

Trong trường hợp chúng ta không nhớ mật khẩu đã đặt có thể tham khảo bài “Gỡ bỏ Password bảo vệ vùng dữ liệu Excel

Trong trường hợp chúng ta muốn bảo vệ công thức thì tại mục Protect Sheet cần bỏ lựa chọn “Select locked cells” và ấn “Ok

Lúc này chúng ta không thể click vào ô cell đã bảo vệ để xem công thức

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây