Đặt mật khẩu bảo vệ code VBA trong Excel

0
75

Để đặt mật khẩu bảo vệ code VBA trong Excel chúng ta cần mở file Excel có chứa code VBA và lựa chọn “Developer” → “Visual Basic” rồi click phải chuột chọn “VBAProject Proferties…

Lựa chọn “Protection

Tick vào “Lock project for viewing” và đặt mật khẩu bảo vệ sau đó lựa chọn “Ok

Lưu lại file .xlsm vừa đặt mật khẩu và thoát ra. Khi mở file trở lại ấn “Alt-F11” vào trình soạn thảo VBE (Visual Basic Editor) mở Module chúng ta sẽ thấy bảo vệ bởi mật khẩu

Xem thêm:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây