Đăng ký Office 365 Education

Truy cập https://www.microsoft.com/vi-vn/education/products/office và nhập địa chỉ email do nhà trường cấp và lựa chọn “Bắt đầu

Lưu ý: Tên miền phải chưa đăng ký tenant Office 365 trước đó

Nhập SĐT của bạn và lựa chọn “Gửi tin nhắn văn bản cho tôi →

Nhập mã xác minh và lựa chọn “Đăng ký

Lựa chọn “Đăng ký trường học của mình

Nhập địa chỉ email và lựa chọn “Tiếp theo

Lựa chọn “Thiết lập tài khoản

Điền thông tin Quản trị và lựa chọn “Tiếp theo

Nhập số điện thoại và lựa chọn “Gửi mã xác minh

Nhập mã xác minh của bạn và lựa chọn “Xác minh

Nhâp thông tin tài khoản Quản trị và lựa chọn “Tiếp theo

Lưu ý: Tên miền cần khớp với Domain đăng ký (Ví dụ: c2thang10.edu.vn điền tên miền là c2thang10eduvn.onmicrosoft.com).

Điền thông tin liên hệ và lựa chọn “Lưu

Lựa chọn “Sử dụng địa chỉ này

Nhập Mã số thuế của nhà trường và lựa chọn “Lưu

Đăng ký thành công xuất hiện giao diện Quản trị Office 365

Lúc này chúng ta cần “Thiết lập miền” để bắt đầu đăng ký tên miền với tenant vừa khởi tạo