Đăng ký dùng thử Microsoft 365 A3

0
110

Làm thế nào để tổ chức các sự kiện lớn trên Microsoft Teams với số lượng người tham gia từ 1.000 người đến cả chục nghìn người.

Với tối thiểu 01 tài khoản Office 365 A3 chúng ta có thể dễ dàng tổ chức các sự kiện trên Microsoft Teams thông qua tính năng Webinar hoặc Live Event.

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn nhà trường có thể đăng ký dùng thử Microsoft 365 A3 và gán license cho người dùng.

Bước 1: Đăng nhập https://admin.microsoft.com bằng tài khoản Global Admin và lựa chọn “Thanh toán” → “Mua dịch vụ

Bước 2: Tại ô tìm kiếm nhập “A3

Bước 3: Lựa chọn “Chi tiết” tại sản phẩm “Microsoft 365 A3 for faculty Trial

Bước 4: Lựa chọn “Start free trial

Bước 5: Nhập số điện thoại của bạn và Lựa chọn “Text me

Bước 6: Điền mã code gồm 6 chữ số được gửi đến điện thoại và lựa chọn “Start your free trial

Bước 7: Lựa chọn “Try now

Bước 8: Lựa chọn “Continue

Để gán license Microsoft A3 mới đăng ký cho thành viên hiện có chúng ta làm như sau:

Bước 1: Lựa chọn “Users” → “Active user

Bước 2: Tìm kiếm user muốn gán licensee Microsoft 365 A3 dùng thử và lựa chọn

Bước 3: Lựa chọn “License and apps

License hiện nay của người dùng

Bước 4: Bỏ (untick) license hiện tại và lựa chọn “Microsoft 365 A3 for faculity” rồi ấn nút “Save changes

Thông tin được thay đổi thành công

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây