Chính sách cuộc họp trong Microsoft Teams

0
147

Một số trường hợp mất chức năng Họp ngay (Meet Now) lúc này chúng ta cần đăng nhập bằng tài khoản Quản trị vào trang Quản trị Teams tại địa chỉ https://admin.teams.microsoft.com và lựa chọn “Cuộc họp” → “Chính sách cuộc họp

Lựa chọn “Chung (mặc định trên toàn tổ chức)

Chúng ta sẽ thấy các lựa chọn “Bị tắt

Việc của chúng ta là bật lại các tính năng này:

  • Cho phép họp ngay trong kênh
  • Cho phép họp ngay từ Outlook
  • Cho phép lên lịch cuộc họp trong kênh
  • Cho phép lập lịch cuộc họp riêng
  • Cho phép đăng ký cuộc họp

Sau đó kéo xuống dưới và lựa chọn “Lưu

Chúng ta cần đợi chính sách được áp xuống dưới và thoát ra đăng nhập trở lại sẽ thấy hiển thị cho phép Họp ngay

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây