Cấu hình VNC Viewer

0
113

Sau khi cài đặt VNC Viewer để sử dụng chúng ta cần cấu hình theo các bước sau:

Bước 1: Mở VNC Viewer vừa cài đặt và lựa chọn “GOT IT

Bước 2: Lựa chọn “File” → “New connection…

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây