Category Archives: Wordpress

Các Plugin cần thiết cho WordPress

Truy cập Quản trị Website và lựa chọn “Plugin” → “Cài mới” Tìm kiếm Plugin và lựa chọn “Cài đặt” Sau khi cài đặt xong, lựa chọn “Kích hoạt” Chúng ta nên nâng cấp các Plugin và “Bật cập nhật tự động” các Plugin đã cài đặt Các Plugin cần thiết cho một Website WordPress […]

Cài đặt WordPress

Sau khi đã copy WordPress mới nhất lên Hosting chúng ta truy cập địa chỉ web và chọn ngôn ngữ (Ví dụ: Tiếng Việt) rồi lựa chọn “Tiếp tục” Lựa chọn “Thực hiện ngay” Điền thông tin Cơ Sở Dữ Liệu (CSDL) và tiền tố bảng dữ liệu rồi lựa chọn “Gửi” Lựa chọn “Bắt […]