Category Archives: NukeViet

Cài đặt NukeViet

NukeViet là nền tảng xây dựng website quản trị nội dung (CMS) một cách nhanh chóng bằng ngôn ngữ PHP do Việt Nam xây dựng, NukeViet hiện nay được rất nhiều đơn vị trường học sử dụng. Để cài đặt NukeViet chúng ta cần truy cập https://nukeviet.vn/vi/download và lựa chọn phiên bản mới nhất Tải […]

Quảng cáo trái và giữa trang

Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và chọn “Quảng cáo” → “Quảng cáo” và cập nhật “Sửa” tại quảng cáo tương ứng giữa hay bên trái của site Lựa chọn “Xóa” ảnh cũ và “Chọn tệp” Hình quảng cáo mới cũng như “URL khi click vào quảng cáo” rồi ấn nút “Sửa quảng cáo”

Mô tả của site

Đăng nhập bằng tài khoản Quản trị và chọn “Cấu hình” → “Cấu hình site” và cập nhật “Mô tả của site” sau đó lựa chọn “Lưu cấu hình” Để thay đổi mầu chữ của Mô tả site chúng ta chọn “Quản lý giao diện” → “Thiết lập giao diện” → “CSS” và thêm dòng […]