Đồng bộ dữ liệu OneDrive

OneDrive là một dịch vụ lưu trữ dữ liệu nền tảng điện toán đám mây của Microsoft. Để đơn giản việc lưu trữ và sử dụng OneDrive cho phép cài đặt ứng dụng OneDrive Desktop...

Gửi mail tự động với Mail Merge trong Word

Để cá nhận hóa email chúng ta có thể dùng chức năng Mail Merge trong Microsoft Word. Tính năng này cho phép giáo viên gửi thư / email tự động phục vụ việc mời họp...

Thi thử các chứng chỉ với GMetrix Skills Management System

Truy cập https://gmetrix.net và đăng nhập bằng tài khoản Office 365 hoặc Gmail Ví dụ: Đăng nhập bằng tài khoản Office 365 Lưu ý: Không lưu mật khẩu trên trình duyệt Cấp quyền cho phép GMetrix bằng...

Chuyển từ Microsoft Word sang Powerpoint

Một tính năng ẩn khá hữu ích trong Microsoft Word đó là chuyển từ Word sang Powerpoint giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian xây dựng bài trình chiếu (Presentation) Để có thể bật...

Bắt đầu với Microsoft Excel

Microsoft Excel thường được nhiều người sử dụng nhưng làm thể nào để thiết lập font chữ, cỡ chữ mặc định cho các Bảng tính Excel, hướng dẫn sau đây sẽ giúp chúng ta...

Cấu hình Email GK Logistics qua Outlook

Lựa chọn "User Accounts" Lựa chọn "Mail" Click "E-mail Accounts..." Thêm mới tài khoản Email bằng cách click "New..." Lựa chọn thiết lập thủ công bằng cách tick "Manual setup or additional server types" và click "Next" Chọn giao...

Thủ thuật không thể bỏ qua trong Excel

Các hàm thống kê cơ bản SUM(<số 1>,<số 2>): SUMIF(<vùng dữ liệu>,<điều kiện>,<vùng tính tổng>): SUMIFS(<vùng tính tổng>,<vùng điều kiện>,<điều kiện>, ...): AVERAGE(<số 1>,<số 2>): MAX(<số 1>,<số 2>): MIN(<số 1>,<số 2>): COUNT(<giá trị 1>,<giá...

Thủ thuật không thể bỏ qua trong Word

Shortcut Keys thường dùng Ctrl-1: Dãn dòng đơn (1) Ctrl-2: Dãn dòng đôi (2) Ctrl-5: Dãn dòng 1.5 Ctrl-0: Tạo thêm độ dãn dòng đơn trước đoạn văn bản F12: Lưu tài liệu với...
- Advertisement -

Recent Posts