Chạy tự động VBA Macro hàng ngày như thế nào?

Làm thế nào để chạy tự động VBA Macro hàng ngày? Đầu tiên chúng ta cần tạo một tập tin .VBS (Visual Basic Script) để hướng dẫn tự động hóa cho Macro. Bạn có thể...

Đối tượng TextBox trong VBA Excel

Một trong số các Control hay sử dụng trong VBA Excel đó là TextBox Control TextBox sau khi đưa vào Form chúng ta nên đặt tên có tiền tố là txt Để có thể tạo Text...

Cho phép nhiều lựa chọn Drop-down List với VBA

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện nhiều lựa chọn trong danh sách thả xuống Excel mà không lặp lại. Đầu tiên chúng ta cần tạo danh sách thả xuống...

Tạo Form đăng nhập cho phép lựa chọn ngôn ngữ với VBA

https://az.edu.vn/training-materials/vba/Login with VBA.xlsm.

Aivosto ứng dụng review code Visual Basic tự động

Một ứng dụng khá hữu ích cho những người lập trình Visual Basic cho phép review code một cách tự động đó là Aivosto (http://aivosto.com). Để có thể sử dụng chúng ta có thể tải...

Cách khắc phục lỗi COMDLG32.ocx bị thiếu hoặc không hợp lệ

Trong một số trường hợp khi chạy ứng dụng chúng ta thường gặp lỗi "Component 'COMDLG32.OCX' or one of its dependencies not correctly resgistered a file is missing or invalid" Để khắc phục lỗi này...

Lựa chọn lịch trong Excel dùng VBA

Ứng dụng VBA để popup lịch lựa chọn điền giá trị vào ô định trước Ứng dụng bao gồm Form ("frmCalendar"); Module ("modCalendar") và Class ("clsLabel") Các bạn có thể download ví dụ mẫu tại https://az.edu.vn/training-materials/vba/Calendar.xlsm.

So sánh 2 bảng sử dụng VBA

Để so sánh sự trùng lặp giữa hai cột trong Excel chúng ta có thể khoanh vùng hai cột đó và lựa chọn thẻ "HOME" → "Conditional Formatting" → "Highlight Cells Rules" → "Duplicate...

Tạo nút Back và Next trên Form bằng VBA Excel

Với việc ứng dụng VBA chúng ta hoàn toàn có thể quản lý (Thêm, Sửa, Cập nhật, Xóa, ...) dữ liệu trên file Excel. Yêu cầu: Khi nhập mới thì Chương trình sẽ tự động...

Ứng dụng VBA Excel trong công việc

Hướng dẫn sử dụng và chỉnh sửa Macro cho VBA Sau khi tải về ứng dụng "Quản lý hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới" tại địa chỉ http://az.edu.vn/training-materials/vba/Insurance%20Contract%202020.xlsm chúng ta mở ra và lựa...
- Advertisement -

Recent Posts